Historia

Twórcą Koloseum jest Ryszard PARCIA, który budując firmę oparł ją na wartościach i zasadach, do dziś bezwzględnie przestrzeganych przez cały nasz zespół. Jego życiorys stanowi dla nas inspirację, a dla naszych partnerów gwarancję bezpieczeństwa podejmowanej współpracy.

W roku 1974 Ryszard Parcia ukończył Wojskową Akademię Techniczną na Wydziale Mechanicznym, a w latach następnych zróżnicowane pod względem specjalności studia podyplomowe, na kilku kierunkach, w tym między innymi: Prawo Administracyjne, Prawo Inwestycyjne, Wycena Nieruchomości, Doradztwo Podatkowe, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Rzeczoznawstwo sądowe, Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego, Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb banków hipotecznych.

Po ukończeniu studiów był żołnierzem zawodowym, oficerem Wojska Polskiego. Przez trzy dekady w zawodowej służbie wojskowej służył w różnych garnizonach, na różnych stanowiskach pionu technicznego, na poziomie taktycznym i operacyjnym. W związku z dużymi osiągnięciami został mianowany szefem Sekretariatu Dowództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego, a następnie przeniesiono go do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gdzie był odpowiedzialny za współpracę dyplomatyczną szefa Sztabu Generalnego. Aktywną karierę wojskową zakończył w stopniu pułkownika, na stanowisku Główny Specjalista Logistyki Wojsk Lądowych w Siłach Zbrojnych RP.

Podczas służby wojskowej był wielokrotnie wyróżniany i odznaczony między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Złotą Odznaką za zasługi w zwalczaniu powodzi, Odznaką za zasługi dla Obrony Cywilnej, Odznaką Zasłużony Racjonalizator Wojskowy.

Jako rzeczoznawca majątkowy zyskał dwudziestoletnie doświadczenie w zawodzie, przygotowując wyceny nieruchomości różnego rodzaju, typu i przeznaczenia. Przez wiele lat działał również jako ekspert prawny w tej dziedzinie przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Jako pośrednik w obrocie nieruchomościami od kilkunastu lat prowadzi biuro, intensywnie działające na terenie całego kraju. Od ponad dekady firma stworzona przez Ryszarda Parcia podejmuje się różnych projektów na rynku globalnym.

Oprócz działalności gospodarczej, Ryszard Parcia charytatywnie podejmuje się różnych inicjatyw społecznych w ramach szeregu stowarzyszeń i fundacji, których celem jest szeroko rozumiana pomoc.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Invalid username, no pictures, or instagram servers not found
Invalid username, no pictures, or instagram servers not found